Vocht in uw huis? Schakel een professional in voordat het te laat is!

Muuruitslag? Zwarte vlekken op het behang? Plinten die kromtrekken? Schimmelgeur? Elke vochtplek die in uw huis verschijnt moet heel serieus genomen worden, anders kunnen ze zich verder uit gaan breiden en wordt u mogelijk met een flink kostenplaatje geconfronteerd. Vaak zijn huiseigenaren geneigd zelf te proberen het probleem te verhelpen. Om later met teleurstellingen geconfronteerd te worden...

De echte professional pakt de oorzaken van het probleem aan.

Vocht in uw huis?De professional zoekt de oorzaak van het probleem en neemt dit weg om de gevolgen te bestrijden. De oorzaken van vochtproblemen kunnen echter complex zijn: optrekkend vocht, infiltratie van regenwater, condensatie, lekkende leidingen, etc. En dit alles kan weer leiden tot beschadiging van uw eigendommen, en zelfs de gezondheid van uw gezin schaden. Vocht bevordert de ontwikkeling van schimmels en huismijt, die een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid van uw gezin en uw kinderen. Kort gezegd: vocht kan in een gezin voor grote problemen zorgen. Het is dan ook echt geen overbodige luxe om een professional in te schakelen!

Het is aan u als huiseigenaar om in te grijpen, het is uw eigen pand dat wordt aangetast!

Het is in uw eigen belang dat u het risico dat vocht voor uw huis oplevert serieus neemt. Een eenvoudige ergernis kan zich ontwikkelen tot een ernstig probleem. De zichtbare tekenen aan de oppervlakte zijn vaak symptomen die wijzen op een veel diepgaander probleem. Vocht vormt evengoed een bedreiging voor de constructie van het gebouw als voor de inhoud en bewoners ervan: het houtwerk gaat rotten, er ontwikkelen zich schimmels (houtzwam), verf en behang bladderen af, uw meubels worden aangetast. Dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat uw huis totaal onbewoonbaar wordt.

Vocht, een veroorzaker van ernstige aandoeningen aan de luchtwegen.

Wetenschappelijk onderzoek onder adolescenten die lijden aan aandoeningen aan de luchtwegen*, heeft aangetoond dat 83% van de jongeren die lijden aan astma, astmatische bronchitis en chronische bronchitis, en 87% van de jongeren die lijden aan chronische neusverkoudheid wonen in vochtige huizen. 20 tot 30 procent van de bevolking lijdt aan ademhalingsallergieën. Dat is tweemaal zoveel als 20 jaar geleden! Het Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur schrijft deze toename toe aan onze levensstijl**:"We leven steeds meer binnen, thuis of op kantoor. Sinds de oliecrisis wordt er teveel geïsoleerd en te weinig gelucht."